Skip to main content

Nyheter

​Covid-19-infektion och Svenska MS-registret 13/7 2020

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

157 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 34 har behövt sjukhusvård inklusive 12 som har behövt intensivvård. 

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till någon MS-behandling och därför är det viktigt med internationellt samarbete.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 34 av 17 611 MS-patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 12 som behövt intensivvård.
 • Det går i nuläget dock inte att utesluta att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 Rituximab-behandlade har hittills 24 rapporterats behöva sjukhusvård varav 9 behövt intensivvård, men detta kan påverkas av skevheter i rapporteringen.
 • En färsk rapport från Italien visar dock också att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större kunde man ta hänsyn till, dvs justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion. Dessa fynd ökar förstås sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en viss riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.
 • Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid Rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för Rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)
 • För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida www.mssallskapet.se

2020-07-13

Covid-19-infektion och Svenska MS-registret, 8/9 2020

Svenska MS-registret deltar i ett internationellt samarbete för att snabbt kunna identifiera eventuella risker med läkemedelsbehandling av MS.

203 svenska MS-patienter med Covid-19 har hittills rapporterats varav 42 har behövt sjukhusvård inklusive 13 som har behövt intensivvård. 

Eftersom antalet patienter är litet går det inte att dra några säkra slutsatser om risker kopplade till MS-behandling med endast data från det Svenska MS-registret och därför är det viktigt med internationellt samarbete. Nu håller en internationell samsyn på att formas efter publicering av några oberoende studier.

Våra data i nuläget talar för att:

 • Risken för allvarlig Covid-19 vid MS är mycket låg – i Sverige är det 42 av 17 611 MS patienter som hittills har rapporterats behöva sjukhusvård varav 13 som behövt intensivvård.
 • Våra data talar dock för att immundämpande läkemedel vid MS kan medföra en viss ökad risk för allvarlig Covid-19: Av 5 758 rituximab-behandlade har hittills 30 rapporterats behöva sjukhusvård varav 10 behövt intensivvård. Men antalet är så litet att man inte kan utföra en statistisk analys som tar hänsyn av andra faktorer som påverkar allvarlighetsgraden (t ex ålder och funktionshinder).
 • En färsk rapport från Italien visar att MS-patienter som behandlas med antikroppar mot CD20 (ocrelizumab eller rituximab) har en 2-3 gånger ökad risk för allvarlig Covid-19-infektion (Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis https://ssrn.com/abstract=3631244  or  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3631244). Eftersom det italienska materialet är större är det svenska kunde man ta hänsyn till, dvs justera analysen för, andra faktorer som påverkar risken för allvarlig infektion. Dessa fynd ökar förstås sannolikheten för att våra svenska observationer beror på en äkta riskökning vid dessa behandlingar snarare än på ojämn rapportering.
 • Vi har bidragit med våra svenska MS-Covid19-data till ett internationellt samarbete och dess resultat avseende antikroppar mot CD20 kommer inom kort att publiceras och kan ännu inte hänvisas till. Detta material är stort nog för en korrekt statistisk analys.
 • Sammanfattningsvis: Den sannolika riskökningen för allvarlig Covid-19 vid rituximab-behandling är måttlig och i nivå med den ökade risk för andra sjukhuskrävande infektioner som tidigare varit känd för rituximab (Luna et al, JAMA Neurol, 2019 Oct 7;77(2)
 • För råd om behandling av MS under den rådande Covid-19-pandemin hänvisas till Svenska MS-Sällskapets hemsida www.mssallskapet.se

2020-09-08

Parkinsonakademiens ”Olle Engkvist symposium” den 1 september kl 13.00 - 16.25 (Web-baserat möte)

Du kan följa Olle Engkvist symposium via länken nedan, den kan även ses i efterhand 
https://www.youtube.com/watch?v=t6gbgFGwHsQ&feature=youtu.be

Symposiet riktar sig till patienter, anhöriga och den intresserade allmänheten inklusive personer som arbetar i vården.

Moderator är Lars Mogensen

Program
13.05 – 13.15 Introduktion, Forskningschef Ingemar Petersson
13.15 – 13.30 Tidig och säker Parkinsondiagnos – biomarkörer. Professor Oskar Hansson
13.30 – 13.45 Genetikens betydelse vid Parkinson, Docent Andreas Puschmann
13.45 – 14.00 Arbete och Parkinson, Dr Jonathan Timpka
14.00 – 14.15 Hur får vi bukt med dyskinesierna? Professor Angela Cenci Nilsson
14.15 – 14.30 Det svenska Parkinsonregistret, Forskningskoordinator Ulrika Mundt-Petersen
14.30 – 14.50 PAUS
14.50 – 15.05 Tillväxtfaktorer som behandling vid Parkinson? Docent Gesine Paul Visse
15.05 – 15.20 Stamcells-baserad reparation i Parkinson-hjärna? Professor Håkan Widner
15.20 – 15.35 Fysioterapi för personer med Parkinsons sjukdom, Docent Maria Nilsson
15.35 – 15.50 Late Stage Parkinson, Professor Per Odin
15.50 – 16.05 PAUS
16.05 - 16.20 Paneldiskussion
16.20 – 16.25 Avslutning
 

2020-08-31

Nyhet i Parkinsonregistret - film om hur du som patient med Parkinsons sjukdom registrerar dina uppgifter i PER

Nu finns en film och en manual hur du som patient med Parkinsons sjukdom registrerar dina uppgifter i PER.

Länk till filmen https://youtu.be/AdF-2guu8r8

Mer information och manual hur du kommer igång och registera finns under fliken Parkinsons sjukdom och Patientens Egen Registrering (PER) samt under fliken Patientportal (PER) 

2020-05-15

Svenska neuroregister följer upp Covid-19

Socialstyrelsen anger att personer med neurologisk sjukdom kan ha ökad risk för ett allvarligt förlopp av Covid-19-infektion, och personer med allvarligt funktionshinder till följd av Multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom och ALS har nämnts som riskgrupper. Vi har därför skapat en möjlighet för neurologiska vårdenheter att rapportera in data om Covid-19-infektioner hos patienter som följs i Svenska neuroregister.  Vi följer rapporteringen noga och bidrar till ett internationellt samarbete för att bättre förstå hur riskbilden ser ut. Hittills finns inga uppgifter om att t ex olika behandlingar skulle innebära någon risk.

2020-04-20

12-13 mars Planerat systemunderhåll på vår IT-plattform

Vår IT-levernatör Carmona behöver utföra systemunderhåll som medför ett driftstopp på vår IT-plattform.

Arbetet är planerat att starta torsdagen den 12 mars kl.15 och fortgå under fredagen den 13 mars. De räknar med att bli klara ca kl.15 den 13 mars men reserverar sig för att bortre gräns kan bli måndagen den 16 mars kl.08.

Under tiden som arbetet pågår kommer det inte gå att logga in i registret. 
Patienter kan inte heller logga in och göra en patientregistrering i PER.
De användare och patienter som loggar in under tiden kommer dirigeras vidare till en sida med information om driftstopp.

Vi hoppas att ni kan planera er verksamhet så att detta underhåll inte påverkar er verksamhet i allt för stor grad. 

Hälsningar Kansliet för Svenska neuroregister

2020-03-11

Nu är problemen lösta, och inloggning till både registret och PER fungerar.

2020-03-08

Problem att logga in i registret samt att rapportera PER. Felsökning pågår.

2020-03-07

Kennedys sjukdom ingår nu också i motorneuronregistret.

2020-02-19

Svenska neuroregister på Neurologiveckan i Malmö.

Svenska neuroregister var representerade vid Neurologiveckan i Malmö förra veckan. Montern var välbesökt och vi träffade många intresserade och engagerade användare.Neurologiveckan Malmö
Bild, MS-koordinator Anna Cunningham demonstrerar Svenska neuroregister.

2019-05-20

Planerat driftavbrott 5 december kl.17

På onsdagen den 5e december kl 17 kommer Carmona (Svenska neuroregisters IT-leverantör) att genomföra planerat underhåll av brandvägg. Medan arbetet pågår kommer det vara driftavbrott och Carmonas tjänster kan inte användas, arbetet är beräknat att ta max en timme. 

Carmona kommer att lägga upp en infotext på inloggningssidan till beslutsstödet samt en text på PER (Patientens Egen Registrering) till patienter som förklarar vad som pågår. 

2018-12-03

Planerat driftavbrott 27 september kl.13-17

Den 27 september mellan klockan 13-17 kommer det ske ett planerat driftavbrott till Svenska neuroregister IT-plattform. Detta betyder att det inte kommer vara möjligt att logga in i registret eller rapportera i PER (patientens Egen Registrering).

2018-09-12

Ny Neurodashboard i registret

Nu finns en ny lättanvänd tjänst för en sammanfattning av data som har registrerats per klinik i svenska neuroregister. Finns för 8 delregister. Den nya Neurodashboard finns i vänstermenyn efter inloggning för användare av registret och innehåller bland annat täckningsgrad, datatäthet, behandlingar och utfallsmått. Återkoppling och feedback är välkommen! 
För mer information kontakta Leszek Stawiarz, leszek.stawiarz@ki.se

2018-03-12

NMO ny diagnos i MS-registret

Nu finns möjligheten att registrera NMO (Neuromyelits optica) i Svenska neuroregister under Multipel Skleros (MS). Har ni frågor kontakta Katarina Fink vid Huddinge sjukhus på e-post katarina.fink@ki.se
 

2018-03-05

Utbildningsdag i Lund den 18 oktober

Tack för senast till alla dem som deltog Svenska neuroregisters utbildningstillfälle i Lund den 18 oktober. Under förmiddagen fick vi bl.a. höra om de ny nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom och hur man med hjälp av registret kan följa upp dem. Senare under dagen hade vi workshops utifrån de delregister vi jobbar i. 

Ny bild IMG_5914

 

2017-10-26

Svenska neuroregister ECTRIMS i Paris

Svenska neuroregister, MS-register, är representerat vid ECTRIMS 2017 – Paris 23-27 oktober 

IMSE-projektet visar postrar rörande behandlingarna Tysabri, Gilenya, Lemtrada, Aubagio, Tecfidera och Plegridy.

Leszek Stawiarz, teknisk utvecklare på Svenska neuroregister visar poster om realtidsmonitorering av behandlingsflödet (läkemedelsbyten, stopp och start av behandling) med Sankeydiagram som led i utveckling av VAP (Visualiserings- och analysplattformen).

2017-10-26

Problem att logga in i registret

2017-10-13 klockan 08.00
Just nu är det problem att logga in i registret. Carmona jobbar med att lösa problemet och räknar med att det ska fungera igenom inom någon timma.

2017-10-13

Ny Årsrapport

Du hittar vår nya Årsrapport under fliken Dokument eller klicka på länken här

2017-10-03

Missa inte chansen att anmäla dig till vår utbildningsdag 18 oktober!

Sista anmälningsdag till skräddasydd utbildningsdag för vårdpersonal som använder Svenska neuroregister är den 29 september!


Datum: onsdagen 18 oktober 2017
Tid: Kl. 09.30 -16
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingvägen 4. Lokalen är Neurologens/Neurokirurgens arbetsavdelning, plan 4 EA-blocket.

Anmälan:
E-post till info@neuroreg.se senast den 29 september 2017 och meddela önskemål om innehåll samt vilket/vilka register du jobbar med.


Alla användare eller blivande användare av Svenska neuroregister kan delta. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och enklare lunch men ni står själva för era reskostnader.

Varmt välkommen!

2017-09-21

Sedan igår kväll är alla funktioner igång efter strömavbrottet i torsdags eftermiddag

2017-09-12

Fortfarande vissa driftstörningar

Idag måndag kan det fortfarande vara vissa driftstörningar på vår IT-plattform efter strömavbrottet Carmona drabbades av i torsdags. Arbete pågår med att lösa de probelm som kvarstår.

2017-09-11

Driftstopp på vår IT-plattform

På grund av ett stömavbrott i Halmstad i går eftermiddag hade Carmona ett driftstopppå vår IT-plattform igår em och ytterligare ett idag på morgonen.  
 
Det har fram tills nyss gått trögt att använda registren, det har tagit lång tid att öppna en patient mm och det har varit problem vid uthopp från journal.
 
Klockan 12 idag fredag, har vi just fått information att det fortfarande är problem, registretverkar fungerar av och till. 


 

2017-09-08

Inbjudan till utbildningsdag med workshop 18 oktober

Svenska neuroregister bjuder in vårdpersonal som använder något av våra 9 delregister till utbildningsdag med workshop onsdagen den 18 oktober 2017. Denna gång kommer utbildningsdagen hållas på Skånes universitetssjukhus i Lund klockan 09.30-16.00. 

Vi kommer att anpassa utbildningen efter era preferenser. Därför var vänlig meddela önskemål och behov vid anmälan samt vilket/vilka register du jobbar med.

Datum: onsdagen 18 oktober 2017
Tid: Kl. 09.30 -16
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund, Getingvägen 4. Lokalen är Neurologens/Neurokirurgens arbetsavdelning, plan 4 EA-blocket.

Anmälan:
E-post till info@neuroreg.se senast den 29 september 2017.


Alla användare eller blivande användare av Svenska neuroregister kan delta. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och enklare lunch men ni står själva för era reskostnader.

Varmt välkommen!

2017-08-28

Utbildningsdag 18 oktober i Lund

Svenska neuroregister kommer ha en utbildningsdag för användare av våra register den 18 oktober. Denna gång kommer vi hålla till i Lund. Vi försöker skräddarsy innehållet under dagen efter behov/önskemål. Mer information kommer vi mail efter sommaren.
 

2017-06-27

Inloggning i PER med Mobilt BankID

Nu finns möjligheter för patienter att logga in i PER med Mobilt BankID

2017-06-25

Vill du se hur MS-registret utvecklat sin täckningsgrad sedan starten 1998?

Här ser du en animering hur utvecklingen har sett ut >> klicka här.

2017-05-04

Välkommen till Svenska neuroregisters monter under Neurologiveckan!

Svenska neuroregister kommer ha en monter under neurologiveckan dit du är välkommen. Flera av delregisteransvariga kommer finnas på på plats delar av veckan för att hjälpa till att svara på eventuella frågor.

 

2017-05-04

Inbjudan Workshop Svenska Neuroregister 4 april 2017

Svenska neuroregister anordnar en workshop om registret 4 april 2017

Vill du lära dig nyttja Svenska neuroregister på bästa sätt för din klinik?
Välkommen till en interaktiv heldags Workshop om in- och utdata i Svenska neuroregister,

Få svar på dina frågor för just din klinik.

 • Hur kan jag använda utdataportalen VAP?
 • Hur fungerar Patientens Egen Registrering?
 • Hur följs de nya riktlinjerna i registret?
 • Hur kommer jag igång med alla diagnoser i registret?
 • Kvalitetsförbättring hur?

Datum: Tisdag 4 april 2017
Tid: Kl 10-16
Plats: Karolinska Institutet, Stockholm, Tomtebodavägen 18 A, LIME, Konferensrummet Inspire, plan 4 (OBS Hiss 3 till höger)

Anmälan:
E-post till info@neuroreg.se senast den 24 mars 2017.
Specificera din och din kliniks frågor och utbildningsbehov.

Karta KI Campus Solna

Alla användare eller blivande användare av Svenska neuroregister kan delta. Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch men ni står själva för era reskostnader.

Varmt välkommen!
 

2017-02-06

ALS-registret på Neurotalk i Barcelona i maj

Caroline Ingre talar på BIT’s 8th Annual World Congress of NeuroTalk i Barcelona i maj 2017.

>> Klicka här för att se abstract

2016-11-09

VAP för Parkinson

Nu finns VAP även för Parkinson!

För mer information v.g. se under fliken Parkinsons sjukdom/statistik (VAP).
 

2016-10-10

Utbildningsdag Svenska neuroregister 17 november 2016

Vill du veta mer om Svenska neuroregister och bli uppdaterad på nyheter i registret?
Boka in torsdag den 17 november för utbildningsdag med Svenska neuroregister i Stockholm.
Information om de olika delregistren, nyheter, utveckling, VAP och PER.

Datum: Torsdag 17 november 2016
Tid: Kl. 10-16
Plats: Karolinska Institutet, Stockholm. Föreläsningssal Andreas Vesalius, Berzelius väg 3

Alla användare är välkomna att lära sig mer, utvecklas och träffa kollegor.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan före 9 november till info@neuroreg.se 

>> Klicka här för att se programmet

Välkomna!

Karta Campus KI Solna

Inspiration från vårens välbesökta utbildningsdag

2016-09-19

Nu finns patientinformationen översatt till engelska

Nu finns patientinformationen översatt till engelska.
Du hittar den under menyfliken Dokument

2016-09-12

Ökat intresse för Svenska neuroregister under Neurologiveckan i Örebro

Välkommen att besöka vår monter under Neurologiveckan i Örebro

Slottet i Örebro
Monter
Intervju med Leszek

2016-05-18

Kvalitetsregister självklart i framtidens kunskapsstöd, Jan Hillert från Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg den 12 april 2016.

Bild Janne Kvalitetsregisterdagen 2016

Våra Nationella Kvalitetsregister behöver användas mer för förbättringsarbete i vården. Resultat från kvalitetsregistren behöver också ingå i de kunskapsstöd som guidar vårdpersonal när de möter patienterna. Detta var två återkommande teman på Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 12 april i Göteborg.

2016-04-20

Välbesökt utbildningsdag!

Svenska neuroregisters utbildningsdag den 10 mars 2016 var glädjande mycket välbesökt.
Stort tack alla föreläsare och besökare! Ny dag dag planeras i höst.

Neuroreg10mars2016jpeg
Bildcollage Neuroreg Utbildningsdag 10 mars 2016

2016-04-18

Inbjudan Utbildningsdag Neuroreg 10 mars 2016

Välkommen på en utbildningsdag om Svenska neuroregister!
Utdatarapporter, PER, klinikerfarenheter, nya diagnoser m.m.
Alla användare är välkomna att lära sig mer, utvecklas och träffa kollegor.
Anmälan senast 1 mars 2016 till info@neuroreg.se

Program >>

2016-02-10

Nya nationella riktlinjer på remiss för MS och Parkinson

Socialstyrelsen har på remiss till 1 april 2016 gett ut nya nationella riktlinjer för vård av MS och Parkinson. De finala kommer under hösten 2016.
Riktlinjerna kommer att följas och monitoreras med hjälpa av Svenska neuroregisters utdataportal VAP.
Läs mer här >>

Riktlinjer på remiss för MS och Parkinson som pdf >>

2016-02-10

Svenska neuroregister representerade på ECTRIMS i Barcelona

Data ur Svenska neuroregister presenterades av flertalet på MS-kongressen ECTRIMS i Barcelona i oktober 2015.
Group ECTRIMS 2015

2015-12-21

Utbildningsdag om Svenska neuroregister 10 mars 2016

Torsdag den 10 mars 2016 anordnas en utbildningsdag om Svenska neuroregister i Stockholm. På agendan är Nyheter och ändringar, Datarapporter och Patienterns Egen registrering (PER). 
Välkomna!
Inbjudan >>

2015-12-09

Den 21 september i Malou efter tio i TV4 handlar det om ALS

Måndagen den 21 september kl 10.00 sänds i TV4 Malou efter tio och denna gång handlar det om ALS.

2015-09-18

"Han sitter på nyckeln till framtidens vård" Läs artikeln i DN om Svenska neuroregister

Klicka här  

Skärmklipp DN

2015-07-03

World MS Day 27 maj 2015

World MS Day 27 maj 2015

Egenregistrering inom MS.
För program och mer information klicka här >>
Anmälningslänk >>

20150527_112453

2015-05-05

Neurologiveckan i Umeå 2015

Svenska neuroregister i Umeå under Neurologiveckan
Bild från Umeå

2015-05-04

Nu kan du även registrera i registret för motorneuronsjukdomar

Från den 1 februari 2015 kan man nu även registrera i registret för motorneuronsjukdomar. Representanter från Umeå, Uppsala, Göteborg, Stockholm, Linköping, Skåne/Lund och Örebro har gemensamt arbetat fram denna version. Under våren kommer registret att utvärderas och vid behov förbättras. Är du intresserad av att registrera dina patienter kontakta Lillemor Egertz för inloggningsuppgifter, info@neuroreg.se.

2015-02-04

Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister!

Förbättringsarbete var ett stort tema på årets kvalitetsregisterkonferens. Nu är det dags för tredje omgången av QRC Coachingakademi Utvecklingsprogram "Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister". Hittills har 35 team från lika många verksamheter deltagit och använt sig av totalt 17 kvalitetsregister (därbland SRQ, SIR, Barncancer, Neuro, Infcare HIV, Graviditet)  Det är väldigt glädjande att se hur teamen uppvisar kliniska resultat, förbättrade processer och ökad användning av kvalitetsregister. 
 
Nu kan nya team ansöka om deltagande. I programmet ingår bla: 
- 1 person går kvalificerad utbildning till förbättringscoach
- 1-2 chefer kan delta i ledarskapsprogram
- teamet är med på tre gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
- Nära stöd och handledning under hela tiden från utbildade QRC-coacher.
 
Kostnad per team är 25.000kr.
 
OSA: 15 mars 2015.
programstart: 1 september

Läs mer, klicka här

2015-02-02

Nationella kvalitetsregisterkonferensen i Jönköping

Leszek på Nationella kvalitesregisterkonferensen
Svenska neuroregister deltog med både posters och presentation vid årets nationella kvalitetsregisterkonferens i Jönköping den 20-21 januari 2015. Svenska neuroregisters nya VAP - Visualiserings- och Analys Plattform presenterades och rönte stort intresse.

Svenska neuroregister var även representerade i QRC-Stockholms monter och fick möjligheten att svara på många frågor från intresserade besökare.

Våra posters visade dels

2015-01-23

11:e Nordiska Parkinsonfördjupningsmötet för sjuksköterskor 2015

Parkinsons sjukdom

2015-01-19

Ny folder för Patientens Egen Registrering (PER)

Ny folder för Patientens Egen Registrering (PER)

2014-12-15

Nu är den här! Svenska neuroregisters Årsrapport

Årsrapport 2013-2014

2014-10-01

Svenska neurologföreningens vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014

Välkommen att besöka Svenska neuroregister monter på Svenska neurologförenings vårmöte i Uppsala 21-23 maj 2014.

2014-05-09

Epilepsiregistret kommer att presenteras under ECE (den europeiska epilepsikongressen) som är i Stockholm i sommar

2014-04-24

Välkommen till Svenska neuroregisters nya hemsida

Under april månad 2014 lanseras Svenska neuroregisters hemsida där du hittar information om de sjukdomar som ingår och registerar i Svenska neuroregister.

2014-04-23